Projekti

Nasilje? Ne, hvala

Projekt „Nasilje? Ne, hvala!” podržan je od strane EU kroz program IPA 2010 – Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 18 mjeseci, od 3. travnja 2013. do 2. listopada 2014.
Nositelj projekta: PRONI Centar za socijalno podučavanje
Partneri: Obiteljski centar Sisačko-moslavačke županije, Mirovna grupa mladih „Dunav”, Volonterski centar Osijek te Koordinacija udruga mladih Sisak