Naziv projekta: Mladi u poduzetništvu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Iznos dodijeljene potpore: 118.560,00

Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Vukovar

Trajanje projekta: 1.10.2014. - 30.09.2015.

Cilj projekta:  
- kroz edukativni program putem CEFE  treninga  za trenere („Competency based Economies through Formation of Enterprise“) osposobiti 16 osoba za licencirane CEFE trenere,
 - kroz  održavanje CEFE treninga za nezaposlene povećati vještine i sposobnosti mladih s područja grada Vukovara i okolice za poduzetništvo i samozapošljavanje
- olakšati ulazak na tržište rada mladima kroz jačanje poduzetničkih vještina i znanja
- oformiti CEFE trening centar u Vukovaru


Nakon treninga za trenere  budući treneri odradit će praksu kroz održavanje CEFE start up biznis treninga za nezaposlene mlade i osobe koje povremeno rade i kroz održanu praksu steći licencu za CEFE trenere za start up tečaj. Oni će sami u parovima i kroz mentorstvo trenera i mentora kroz održavanje start up biznis treninga) povećati vještine i sposobnosti 60 mladih za poduzetništvo i samozapošljavanje.
YPGD će oformiti CEFE treninga centar u Vukovaru za područje Republike Hrvatske i kroz koji će se provesti i  obuka izrade projektnih prijedloga kako bi se osigurala održivost projekta i CEFE trening centra.

Aim of the project:
-trough educational program in CEFE training for trainers („Competency based Economies through Formation of Enterprise“) learn 16 people to be licenced CEFE trainers.
-through implementing CEFE  training for unemployment, increase skills and capabilities of youth in the area of Vukovar, for business and self-employment.
-to make an easier entrance to the youth in labour market thorugh consolidation of business skills and knowledges
-to open CEFE training center in Vukovar

After the training, future trainers will do practice work through implementing CEFE start up business training for unemployment youth and persons which are working occasionally and through practice will gain licence for CEFE trainers for start up course. They will increase their business and self-employment skills on themselves or in pairs up to 60 youth, through mentorship and implementing start up business training.
YPGD will make possible CEFE training center in Vukovar for the area for Republic of Croatia, through which will be implemented and course of making project proposals to make sure CEFE center and the projects are sustainable.