Naziv projekta: Stvarajmo zajedno

Financijska podrška: Ministarstvo znanosti i sporta

Dodjeljen iznos: 75.000,00 HRK

Partneri na provedbi projekta: Osnovna škola Darda i Osnovna škola Nikole Andrića

Voditeljica projekta: Bojana Varnju

Sažetak projekta:

Cilj projekta je omogućiti djeci Osnovne škole Nikole Andrića iz Vukovara, i Osnovne škole Darda sadržaje i programe koji kroz provedbu edukativnih i odgojnih programa omogoćuju stjecanja dodatnih znanja i vještina. Područja aktivnosti projekata vezana su uz poticanje na razvoj kreativnosti i stvaralaštva i koje direktno unapređuju život djece a kroz zajedničku komunikaciju doprinose razvoju socijalizacije, boljih međuljudskih odnosa a time indirektno utječju i na unapređenje kvalitete života djece i mladih, kako bi postali aktivni građani našega društva, ali jednako tako da steknu nova znanja i vještine (znanstveno, umjetničko i tehnološko stvaralaštvo); te nauče kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

AKtivnosti projekta su

1) glazbene radionice - sviranja udaraljki ( perkusija);

2)lego radionice- slaganja kockica kojima se potiče mašta i motoričke vještine

3)kreativne radionice - izrade kreativnih predmeta

4) sportke radionice

5)eko radionice ispitivanje čistoće zraka i vode

6) pomoć u učenju

 

Aktivnost će se održati u razdoblju od 1.12.2014 - 15.kolovoza 2015. u Dardi i Vukovaru.

Ciljna skupina su djeca - u nepovoljnom položaju ( pripadnici romske nacionalne manjine i socijalno ugroženih obitelji), darovita djeca

Create together

Aim of the project is to give the opportunity to the children from Elementary school Nikola Andric Vukovar and Elementary school Darda to gain new extra knowledge and skills through educational and learning programmes. Fields of activities are connected to encourage creativity and creations which directly improve chidren’s life and through common communication contributing children’s life quality, so that they become active citizen of our society, but also to gain new knowledges and skills ( scientific, art and tehnical creations); to learn how to contribute the quality of their life and life of other people.
Projects activities are:
1. Music workshops- playing of the percussions
2. LEGO workshops- putting the pieces together to accurate fantasy and motorical skills
3. creative workshops- making of creative objects
4.sports workshops
5. ecological workshops of analyzing the clean air and water
6.help in the study

Activity will be held from 01.12.2014. to 15.08.2015. in Darda and Vukovar
Target groups are kids in adverse situation