Naziv projekta:Mladi za stare

Broj projekta:  2018-1-HR01-ESC11-060191 
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Europske snage solidarnosti

Trajanje projekta: 01.01.2019.- 15.01.2019.

Iznos dodijeljene potpore: 13.264,00 €

Partneri: LOGO jugendmanagement gmbh - https://www.logo.at/#

 

O projektu:

Cilj projekta "Mladi za stare" je omogućiti razvijanje i stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija mladih volontera kroz pomoć starijim i nemoćnim osobama, te osobama s invalidetetom u Vukovaru i aktivnostima za mlade i time osigurati kvalitetniji društveni život starijih osoba,te poboljšati socijalnu uključenosti starijih ljudi, podizanje svijesti uže i šire okoline a naročito mladih ljudi o potrebi socijalne uključenosti, te osigurati direktnu pomoć starijim i nemoćnom osobama i osobama s invaliditetom.
Ideja je socijalno uključiti starije ljude iz Vukovara s mladima organizirajući različite aktivnosti za starije ljude, koje će provoditi mladi i time promovirati međugeneracijsku solidarnost. Važno nam je potaknuti mlade ljude da budu više socijalno osviješteni i društveno uključeni kroz različite vidove pomoći starijim i nemoćnim osobama, potaknuti volonterstvo kroz sudjelovanje u radu sa starijima, kroz društvene aktivnosti i na taj način kroz volonterstvo i solidarnost razvijati vještine potrebne za tržište rada mladih osoba( odgovornosti, točnost, osjećajnost, komunikativnost, poduzetnost, razvijati osjećaj vrijednosti), što će ostaviti utjecaj i na volontere i na partnerske organizacije za provedbu sličnih projekata u svojim zajednicama, ili uključivanje volontera u follow up aktivnost po povratku ili neki drugi oblik, te osigurati osposobljenost 2 volontera.